Aktualności

SPOTKANIE RODZICÓW Z PREZYDENTEM MIASTA PRZEMYŚLA

Październik 22, 2022
W czwartek 20 października odbyło się spotkanie rodziców osób z niepełnosprawnościami z Prezydentem Miasta Wojciechem Bakunem. Celem spotkania było zasygnalizowanie potrzeb tej grupy społecznej, która wraz z wiekiem swego dziecka doświadcza pogłębiającego się wykluczenia społecznego. Na prośbę Pana Prezydenta w spotkaniu uczestniczyły również Panie Marta Maj Urban (Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM) oraz Elżbieta Herbut ( Z-ca Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej). Poruszono najistotniejsze w tym momencie dla rodziców zagadnienia dostępu do placówek pobytu dziennego, opieki wytchnieniowej oraz asystenta osoby z niepełnosprawnością. Rodzice zwrócili również uwagę na brak w Przemyślu możliwości pracy dla osób z niepełnosprawnościami w Zakładach Aktywności Zawodowej czy zatrudnienia wspomaganego. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że rozmowa i konfrontacja punktu widzenia obu stron była bardzo potrzebna i ustalono, iż niezbędne do owocnej współpracy będą kolejne takie spotkania oraz usprawnienie kanału komunikacji. Wnioski przedstawione przez rodziców zostały wypracowane podczas spotkań warsztatowych w ramach projektu „Dziś tworzymy przyszłość osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę „Katarsis” z Programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy- Obszar Tematyczny „Wykluczenie społeczne” finansowanego z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG.

Partnerzy

  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
  • #8

Kontakt

Logo Stowarzyszenie Terapii przez sztukę
Adres do korespondencji:
ul. Przerwa 28
37-700 Przemyśl
KRS: 0000436212
REGON: 180896577
NIP: 7952526204
Adres siedziby:
ul. Dworskiego 97/99
37-700 Przemyśl
Rachunek bieżący:
75 1600 1462 1821 5387 4000 0001
Logo Active Citizens Fund
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Go to top