Działania aktualne


1) Regularnie odbywają się następujące zajęcia terapeutyczne:

- zajęcia z ceramiki- terapia ręki- poniedziałki g.16.30-18.00 w Pracowni Ceramiczny Lis (ul. Asnyka 6 w Przemyślu)

- teatroterapia – środy g. 16-18 w siedzibie stowarzyszenia ( ul. Dworskiego 97/99)

- zajęcia sportowo- rehabilitacyjne- czwartki g.16-17.30 i soboty g.10 ( sala gimnastyczna CKUZiU nr1 ul. Dworskiego 100 w Przemyślu)


2) W ramach Projektu „Dziś tworzymy przyszłość osób z niepełnosprawnością” z dotacji  Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy  finansowanego z Funduszy EOG od stycznia 2022r. do czerwca 2023r. odbywają się zajęcia dla:

 • DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W WIEKU 10-16 LAT -CYKL ZAJĘĆ TEATROTERAPII, ARTETERAPII ORAZ TERAPII METODĄ TOMATISA
 • RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ- CYKL WARSZTATÓW  Z PSYCHOTERAPETĄ ORAZ SPOTKANIA SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI KREOWANIA PRZYSZŁOŚCI  OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 • RODZEŃSTWA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI-CYKL WARSZTATÓW  Z PSYCHOTERAPETĄ.

 

Działania archiwalne


ROK 2021

1) Zorganizowaliśmy wypożyczalnię drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i gier dydaktycznych oraz przeprowadziliśmy zajęcia terapeutyczne on-line i w ten sposób wsparliśmy młodzież z niepełnosprawnościami w trudnym czasie izolacji;

2) gdy tylko było to możliwe organizowaliśmy zajęcia dla naszych podopiecznych:

Zajęcia sportowo- rehabilitacyjne odbywały się 2 razy w tygodniu ( sale  gimnastyczne wynajmowaliśmy w  I LO im. Juliusza Słowackiego  oraz w  CKZiU nr.1 w Przemyślu na ul. Dworskiego 102)

 • Podczas zajęć z teatroterapii z p. Moniką Niećko młodzież  rozwijała  wyobraźnię i wrażliwość, uczyła się aktywnej twórczości oraz kształciła umiejętność współpracy z innymi ludźmi a  13 czerwca odbyła się uroczysta premiera spektaklu, który był zwieńczeniem rocznej pracy
 • W ramach zajęć terapii ręki nasza młodzież ozdobiła wieeelką pisankę, która dekorowała świątecznie Rynek miasta. Wykorzystane zostały zdjęcia naszych podopiecznych z różnych wspólnych działań oraz gazety przemyskie z początku wieku XX.
 • Zorganizowaliśmy usamodzielniający turnus wakacyjny dla młodzieży z niepełnosprawnościami z zajęciami z hipoterapii.
 • nasi podopieczni z entuzjazmem wzięli udział w projekcie Brave Kids Together Autumn  w Przemyślu. Tym razem w inkluzyjnych zajęciach z grupą cyrkową  Debere Berhan z Etiopii, która pokazała, że cyrk jest dla wszystkich i niezależnie od swoich ograniczeń każdy może uczestniczyć w cyrkowej przygodzie

3)  Wzięliśmy udział w #biegvsparcia - 25.04.2021-by upowszechnić wiedzę  o Układowym Zapaleniu Naczyń oraz działaniach stowarzyszenia  Vasculitis .

4) Wynajęliśmy nowe sale i  poprawiliśmy warunki do zajęć terapeutycznych;

5) Podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w terapii przez sztukę dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami podczas konferencji "Edukacja, sztuka i płeć w perspektywie historycznej vs. przemoc".

6) Rozpoczęliśmy realizację  projektu "DZIŚ TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"  dzięki dotacji z Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy  finansowanego z Funduszy EOG, który przewiduje kompleksowe działania zmierzające do zminimalizowania skutków wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin mieszkających na terenie powiatu przemyskiego.

Wolontariat


Wolontariusze to ludzie, którzy swoimi działaniami, energią i dobrym słowem zmieniają rzeczywistość. Działania mające na celu włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną  do społeczeństwa wymagają asysty, pomocy i zrozumienia ze strony innych ludzi dlatego dostrzegamy ogromną potrzebę współpracy z wolontariuszami. Przez ostatnie lata doświadczyliśmy, że odpowiednio przygotowani wolontariusze stanowią istotne wsparcie w działaniach terapeutycznych i integracyjnych stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci na współpracę.

Szkolenia

testowa treść

Partnerzy

 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8

Kontakt

Logo Stowarzyszenie Terapii przez sztukę
Adres do korespondencji:
ul. Przerwa 28
37-700 Przemyśl
KRS: 0000436212
REGON: 180896577
NIP: 7952526204
Adres siedziby:
ul. Dworskiego 97/99
37-700 Przemyśl
Rachunek bieżący:
75 1600 1462 1821 5387 4000 0001
Logo Active Citizens Fund
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Go to top