Odwiedziło nas: 112086 osób.
,
warsztaty

Od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 realizujemy projekt dofinansowany przez FIO pod tytułem "Teatr lalek leczy dusze". W ramach tego projektu prowadzone będą:

 WARSZTATY DLA DZIECI - I częśc projektu

Warsztaty artystyczne: teatralne, plastyczne, muzyczne
Warsztaty będą się odbywały w miesiącach wrzesień – listopad, w dwóch grupach. Każda grupa składająca się z 7 dzieci niepełnosprawnych, 7 zdrowych oraz 7 rodziców dzieci niepełnosprawnych w sumie zrealizuje po 10 godzin zajęć z trzech dziedzin sztuki: muzyki, plastyki i teatru.


Warsztaty dla dzieci będą prowadzone przez terapeutów, którzy od kilku lat stosują terapię poprzez sztukę wobec dzieci niepełnosprawnych. Rodzice dzieci będą brali udział w zajęciach jako opiekunowie dzieci ale także jako ich uczestnicy. Podczas zajęć warsztatowych dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi i teatralnymi, z różnymi rodzajami muzyki, będą miały możliwość samodzielnego muzykowania. W trakcie warsztatów powstaną kolejne elementy spektaklu, czyli lalki, scenografia, kostiumy, oprawa muzyczna. Wszystkie te elementy zostaną połączone i zaprezentowane na zakończenie projektu jako przedstawienie.
Do finału ( przedstawienia) wszyscy uczestnicy będą przygotowywali się wspólnie i zaprezentują efekty swojej pracy twórczej.Zostaną zaproszeni goście, rodziny, przyjaciele uczestników, przedstawiciele mediów, przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych zajmujących się opieką i edukacją dzieci niepełnosprawnych.

 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI - II częśc projektu

Warsztaty dla nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, zainteresowanych pracą metodą „Teatr lalek leczy duszę”, odbędą się w wymiarze 8 godzin na przełomie listopada i grudnia. Poprowadzę je terapeuci prowadzący zajęcia w ramach projektu „Teatr lalek leczy duszę” i zaprezentują wyniki swojej pracy, podzielą się doświadczeniem i przekażą szczegółowe wskazówki na temat metody, technik i narzędzi. 

Materiał opisujący metodę pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach zostanie opublikowany w formie e-booka na stronie stowarzyszenia „Katarsis” i będą miały do niego dostęp wszystkie zainteresowane osoby
 

Kapitał LudzkiUnia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.